Nowa kadencja – nowe cele programowe – więcej sportu!

Od lewej: Tomasz Pick, Olgierd Koczorowski, Agata Kosztowny, Marek Miśków, Paweł Mazurkiewicz, Małgorzata Stoltman, Rafał Śliwka

W dniu 5 lutego 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków, gdzie wybierano nowy Zarząd Klubu Sportowego oraz Komisję Rewizyjną.

Walne Zebranie Członków w pierwszym swym głosowaniu zgodziło się na propozycję ustępującego Zarządu odnośnie zmiany nazewnictwa naszego Klubu Sportowego i tak mamy 3 dokładniejsze nazwy:

 • Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA
 • SKSG KORONA Szczecin – jako skrócona nazwa
 • oraz nazwa oficjalna na imprezy sportowe: KORONA Szczecin

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano 3 osoby i zostały wybrane przez aklamację:

 1. Arkadiusz Pałatyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Jan Kiwior – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 3. Dariusz Żydanis – Członek Komisji Rewizyjnej

Do Zarządu kandydowało 9 osób, ale ostatecznie wybrano ustalony 7-mio osobowy nowy skład Zarządu i ukonstytuował się następująco:

 1. Marek Miśków – Prezes Zarządu
 2. Olgierd Koczorowski – Wiceprezes Zarządu
 3. Agata Kosztowny – Sekretarz Zarządu
 4. Paweł Mazurkiewicz – Skarbnik Zarządu
 5. Tomasz Pick – Członek Zarządu ds. koszalińskich
 6. Małgorzata Stoltman – Członek Zarządu ds. kontaktów z urzędami
 7. Rafał Śliwka – Członek Zarządu, koordynator trenerów

Kadencja będzie trwała od 5 lutego 2020 roku do 4 lutego 2024 roku.

Utrzymano w mocy składkę członkowską w wysokości 80,00 zł/rok. 

Dzieci do lat 15 – bez składki członkowskiej.

Młodzież od 15 lat do zakończenia nauki – 40,00 zł/rok (zaświadczenie ze szkoły, liceum, uczelni, ale nie później niż do 24 lat).

Kobiety w ciąży, zawieszeni na rok lub 2 lata – okres bezskładkowy. 

W razie trudnej sytuacji osobistej – wniosek do Zarządu i za jego zgodą – okres bezskładkowy.

Omówiono wiele spraw, wnioski były bardzo ciekawe i nowo wybrany Zarząd Klubu Sportowego będzie rozpatrywał wnioski w miarę możliwości.

Decydowano również o wynajmie lokalu Klubu Sportowego.