Zarząd Klubu Sportowego kadencji 2016-2020

Zarząd

Prezes Zarządu: Marek Miśków obrazek
Wiceprezes Zarządu: Magdalena Zubkiewicz obrazek
Skarbnik Zarządu: Paweł Mazurkiewicz obrazek
Sekretarz Zarządu: Anita Chodacka obrazek
Członek Zarządu: Krzysztof Araszkiewicz obrazek
Członek Zarządu: Olgierd Koczorowski obrazek
Członek Zarządu: Piotr Lipski obrazek

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Arkadiusz Pałatyński obrazek
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Łukasz Woźniak obrazek
Członek Komisji Rewizyjnej: Jędrzej Jaworowski obrazek

 

 Poprzednie kadencje Zarządu