Zarząd Klubu Sportowego kadencji 2020-2024

Zarząd

Prezes Zarządu:
Marek Miśków
Wiceprezes Zarządu:
Olgierd Koczorowski
Skarbnik Zarządu:
Paweł Mazurkiewicz
Sekretarz Zarządu:
Agata Kosztowny
Członek Zarządu:
Tomasz Pick
Członek Zarządu:
Małgorzata Stoltman
Członek Zarządu:
Rafał Śliwka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Arkadiusz Pałatyński
Sekretarz Komisji Rewizyjnej:
Jan Kiwior
Członek Komisji Rewizyjnej:
Dariusz Żydanis

Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA został wpisany w dniu 8 stycznia 2013 roku do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu Miasta Szczecin pod numerem: 126 wraz ze zmianą ostatniej aktualizacji według stanu na dzień 30 września 2021 roku.