Zarząd Klubu Sportowego kadencji 2024-2028

Zarząd

Prezes Zarządu:
Marek Miśków
Wiceprezes Zarządu:
Olgierd Koczorowski
Skarbnik Zarządu:
Rafał Śliwka
Sekretarz Zarządu:
Małgorzata Stoltman
Członek Zarządu:
Michał Stryczyński

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Damian Szyszkowski
Z-ca Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Sebastian Salwa
Sekretarz Komisji Rewizyjnej:
Karol Wolański

Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA został wpisany w dniu 8 stycznia 2013 roku do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu Miasta Szczecin pod numerem: 126 wraz ze zmianą ostatniej aktualizacji według stanu na dzień 4 marca 2024 roku.

Skip to content