Zarząd Klubu Sportowego kadencji 2019-2020

Zarząd

Prezes Zarządu: Marek Miśków
Wiceprezes Zarządu: Olgierd Koczorowski
Skarbnik Zarządu: Paweł Mazurkiewicz
Sekretarz Zarządu: Agnieszka Brylska
Członek Zarządu: Edyta Jaszewska
Członek Zarządu: Robert Sałapatek
Członek Zarządu: Małgorzata Stoltman

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Arkadiusz Pałatyński obrazek
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Łukasz Woźniak obrazek
Członek Komisji Rewizyjnej: Jędrzej Jaworowski obrazek

 Poprzednie kadencje Zarządu