Historia powstania Klubu Sportowego

2018 2017 2016 2015 2014 2013 Historia powstania

Klub Sportowy pod nazwą Szczeciński Klub Sportowy Głuchych „Korona” został założony 11 grudnia 2012 roku przez Marcina Bodnara. Brak tego typu organizacji w Szczecinie dla osób w różnym wieku z wadą słuchu był głównym powodem jej powstania. Przed rokiem 2013 jedynym klubem sportowym dla niesłyszących w Szczecinie był Uczniowski Klub Sportowy Niesłyszących „Wiosło” Szczecin, który skupiał szkolną młodzież.

Dnia 27 września i 11 grudnia 2012 r. odbyły się pierwsze i drugie obrady Walnego Zebrania członków stowarzyszenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, w którym wzięło udział prawie 40 osób. Przewodniczącym Walnego Zebrania został Olgierd Koczorowski. Uchwalono wówczas statut oraz wybrano Zarząd stowarzyszenia. Pierwszym prezesem Szczecińskiego Klubu Sportowego „Korona” (SKSG „Korona”) został Michał Stryczyński, wiceprezesem – Marcin Bodnar, sekretarzem Agata Kaczmarczyk, skarbnikiem: Monika Chmielewska, natomiast pozostałymi członkami zarządu zostali: Agnieszka Izwikow, Anita Chodacka i Paweł Mazurkiewicz.

SKSG „Korona” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem wszystkich osób z wadą słuchu, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej. Klub zrzesza dorosłych, dzieci oraz młodzież z uszkodzonym słuchem, nauczycieli, rodziców i wszystkich osób działających dla dobra sportu i kultury fizycznej. SKSG „Korona” jest stowarzyszeniem sportowym, posiadającym osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecina.

SKSG „Korona” został wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu Miasta Szczecina pod numerem – 126 – z dniem 8 stycznia 2013 roku.

Głównym celem Klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku niesłyszących w każdym wieku, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie.

Zawodnicy SKSG „Korona” swoimi osiągnięciami ukazują jak łatwo jest pokonywać bariery pomimo różnych trudności. Działalność w stowarzyszeniu sprzyja podnoszeniu poziomu sportowego i etycznego członków klubu oraz integracji i rehabilitacji niesłyszących w każdym wieku poprzez sport oraz aktywność ruchową. Ćwiczenia ruchowe wpływają także na czynnościowe doskonalenie się organizmu. Praca mięśniowa mobilizuje funkcje całego organizmu, rozwijając je i dostosowując do szerokiego zakresu zadań. Strukturalne i funkcjonalne efekty wpływu ćwiczeń ruchowych na organizm znajdują szczególny wyraz w rozwoju sprawności fizycznej. Aktywność fizyczna i sport w najbardziej widoczny sposób wpływają przede wszystkim na funkcjonowanie organizmu na wysokim poziomie każdego dnia.

SKSG „Korona” realizuje swoje założone cele poprzez organizowanie członkom spędzania czasu wolnego w aktywny sposób oraz różnych zajęć sportowych, tworzeniu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, umożliwianie uczestnictwa w imprezach sportowych, upowszechnianie uprawiania wybranych dyscyplin sportowych, organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym. Członkowie „Korony” organizują i uczestniczą w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej. Organizują i prowadzą obozy sportowo-rekreacyjne. Stowarzyszenie ma za zadanie zapewnienie członkom klubu warunków do uprawiania sportu, takie jak: kadrę trenersko-instruktorską, urządzenia sportowe i sprzęt, opiekę sportowo-lekarską. Członkiem klubu może zostać każda osoba. Nie ma też żadnej granicy wiekowej. Potrzebna jest jedynie kserokopia audiogramu oraz kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Osoba starająca się o członkostwo musi wypełnić deklaracje członkowską, którą można pobrać ze strony internetowej klubu. Kolejnym krokiem jest opłata składki członkowskiej, wynoszącej 80 złotych rocznie. Dnia 22 lutego 2013 roku założyciel klubu Marcin Bodnar wziął udział w audycji radiowej w Radiu Szczecin pod nazwą „Takiego klubu w Szczecinie jeszcze nie było”. Podczas audycji zaprezentował działalność klubu wielosekcyjnego oraz zachęcał wszystkie osoby z uszkodzonym słuchem do zapisania się i reprezentowania klubu na zawodach. Po trzyletniej działalności klubu niektórzy członkowie SKSG „Korona” zostali powołani do Kadry Narodowej Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.

Do szerokiej reprezentacyjnej Kadry Narodowej Polski w 2016 roku zostały powołane osoby:

 • sekcja piłki nożnej kobiet: Justyna Siwek,
 • sekcja piłki nożnej mężczyzn: Karol RyngwelskiRobert Sałapatek,
 • sekcja bowlingu: Tomasz PickMichał Pick.

We wcześniejszych latach młoda zawodniczka Monika Bzdręga reprezentowała Polskę w siatkówce kobiet. W reprezentacji piłki nożnej kobiet zagrały Paulina Sobala oraz Nikola Perłakowska.

Zawodnicy UKS „Wiosło”: Maciej Czepulonis, Adrian Gasiewicz, Rafał Pietrzykowski,Piotr SudakDamian Szyszkowski również zostali powołani do reprezentacji siatkówki Kadry Narodowej Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Ci Zawodnicy również z nami trenują i grają z ramienia SKSG „Korona” podczas zawodów seniorskich w siatkówce.

W 2014 roku SKSG „Korona” zorganizowała 3 imprezy ogólnopolskie i były to:

 • 11-13 kwietnia 2014 r. Eliminacje do Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Siatkówce Mężczyzn;
 • 13-14 września 2014 r. Ogólnopolski Turniej w siatkówce Oldbojów od 35 lat;
 • 03-05 października 2014 r. Eliminacje do Pucharu Polski Niesłyszących w Siatkówce mężczyzn.

W 2015 roku SKSG „Korona” zorganizowała 3 imprezy ogólnopolskie:

 • 24-26.04.2015 roku odbyła się Eliminacja Mistrzostwa Polski Niesłyszących Mężczyzn w Piłce Nożnej 11 – osobowej Grupa B w Szczecinie;
 • 19-20.09.2015 roku odbyły się Eliminacje do Mistrzostw Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej w Szczecinie;
 • 14.11.2015 r. odbył się I Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Bowlingu o Zachodniopomorskie CUP w Szczecinie.

Zarząd pełni bardzo ważną i odpowiedzialną rolę w życiu klubu. Do zadań Zarządu należy sprawne kierowanie działalnością stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. Wykonywanie i potwierdzanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, jak i również składanie sprawozdań z działalności Klubu Polskiemu Związku Sportu Niesłyszących. Zarząd odpowiada za zarządzanie funduszami klubu oraz za jego majątek. Tworzy nowe sekcje sportowe i ustanawia regulamin ich działania, a w razie konieczności ma prawo znieść daną sekcję. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach członkowskich oraz powołuje i rozwiązuje komisje do spraw problemowych.

Skład Zarządu w latach 2013-2014 wyglądał następująco: Prezesem Zarządu był Michał Stryczyński, Wiceprezesem- Marcin Bodnar, Sekretarzem- Agata Kaczmarczyk. Rolę Skarbnika zarządu pełniła Monika Chmielewska. Dodatkowo członkami zarządu byli: Agnieszka Izwikow, Anita Chodacka, Paweł Mazurkiewicz.

Od 4 kwietnia 2015 do 27 stycznia 2016 roku Prezesem Zarządu był Marcin Bodnar. Nowym Wiceprezesem został Marek Miśków. Funkcje Sekretarza pełniła ponownie Agata Kaczmarczyk, a Paweł Mazurkiewicz został Skarbnikiem. Członkami Zarządu byli: Anita Wąsik i Piotr Lipski. Komisja Rewizyjna składała się z przewodniczącego, którym był Dariusz Żydanis oraz było dwóch członków: Krzysztof Kling i Jędrzej Jaworowski.

Obecnie Klub Sportowy od 28 stycznia 2016 roku ma nowy Zarząd Klubu Sportowego (Skład Zarządu Klubu Sportowego).

Źródło:

 1. Kronika SKSG „Korona”.
 2. Praca dyplomowa licencjacka Kamili Borkowskiej pt.: „Działalność Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych „Korona” w latach 2013 – 2014”.
Skip to content