Turniej Niesłyszących w Badmintonie

Impreza dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

KOMUNIKAT nr 1

1. Cel imprezy:
 • organizacja i popularyzacja badmintona wśród osób niesłyszących w Polsce;
 • uprawianie sportu wyczynowego, propagowanie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia;
 • wyłonienie najlepszych zawodników turnieju kobiet i mężczyzn niesłyszących na rok 2023 w kategoriach: singiel, debel, mikst;
 • promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • integracja niesłyszącej młodzieży poprzez sport;
 • porównanie umiejętności zawodników, pobudzenie ducha gry, przyswajanie postawy fair play oraz życzliwego i honorowego współzawodnictwa;
 • obserwacja oraz nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry narodowej niesłyszących;
 • przygotowanie do Mistrzostw Europy Głuchych w Badmintonie w 2026 roku;
2. Organizator:

Polski Związek Sportu Niesłyszących

3. Współorganizatorzy:
 • Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA
4. Partnerzy:
 • Gmina Miasto Szczecin
4. Termin:

29 września – 1 października 2023 r.

5. Miejsce imprezy:

Fabryka Energii
ul. Łukasińskiego 112
71-215 Szczecin
Fabryka Energii: badminton – padel – tenis | Szczecin (fabryka-energii.com.pl)

6. Zakwaterowanie:

Hostel SZWEJK
ul. Ku Słońcu 33
71-080 Szczecin

7. Wyżywienie:

a) śniadania i kolacje:

Hostel SZWEJK
ul. Ku Słońcu 33
71-080 Szczecin

b) obiady będą realizowane przez usługę cateringową (firmę zewnętrzną).

8. Uczestnictwo:
 • prawo uczestnictwa mają członkowie klubów zrzeszonych w PZSN i mających opłaconą licencję klubową,
 • w czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, kolczyków, biżuterii.
 • obowiązkowe jest posiadanie ważnych badań lekarskich,
 • posiadanie stroju i obuwia sportowego w/g obowiązujących przepisów,
 • każdy klub wystawia listę zawodników + trener lub kierownik drużyny (maksymalny limit 50 osób)
 • zawody będą rozgrywane w trzech kategoriach: SINGIEL (kobiety i mężczyźni oddzielnie), DEBEL (kobiety i mężczyźni oddzielnie) oraz MIKST (kobiety i mężczyźni łącznie)
 • VIP – 2 osoby.
9. Ważne przepisy:
 • w Mistrzostwach obowiązują przepisy PZBad i PZSN;
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan lub kierownik drużyny;
 • organizator oraz współorganizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione;
 • zakaz palenia na terenie imprez sportowych;
 • zakaz picia alkoholu na terenie imprez sportowych;
 • w razie przyłapania zawodnicy/czki na noszeniu aparatu słuchowego na meczu Mistrzostw Polski Niesłyszących drużynie grozi walkower w danym meczu. 
10. Losowania grup, rozstawienia plany i systemy gier:
 • SINGIEL: oddzielne kategorie kobiet i mężczyzn. Faza grupowa + faza pucharowa. Druga faza rozpoczyna się po zakończeniu meczów grupowych, jeśli w turnieju udział bierze co najmniej 8 uczestników. Turniej w którym udział bierze mniej niż 8 osób, rozgrywany jest systemem kołowym, tj. każdy z każdym.
 • DEBEL: oddzielne kategorie kobiet i mężczyzn. Faza grupowa + faza pucharowa. Druga faza rozpoczyna się po zakończeniu meczów grupowych, jeśli w turnieju udział bierze co najmniej 8 par. Turniej w którym udział bierze mniej niż 8 par, rozgrywany jest systemem kołowym, tj. każdy z każdym.
 • MIKST: Faza grupowa + faza pucharowa. Druga faza rozpoczyna się po zakończeniu meczów grupowych, jeśli w turnieju udział bierze co najmniej 8 par. Turniej w którym udział bierze mniej niż 8 par, rozgrywany jest systemem kołowym, tj. każdy z każdym.
11. Punktacja i kolejność:
 • Zwycięstwo 2:0 lub 2:1 daje 2 punkty do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
 • Przegrana 0:2 lub 1:2 daje 1 punkt do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
 • Kolejność w tabelach grupowych oraz rankingach determinowana jest w pierwszej kolejności na podstawie liczby uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu decydują kolejność
 • Bilans setów
 • Większa liczba setów wygranych (np. stosunek setów 21:19 > 18:16)
 • Miejsce w rankingu krajowym
12. Nagrody:

Za zajecie I-III miejsca – puchary, medale i dyplomy

13. Sprawy finansowe:

organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów, tj.: zakwaterowanie, wyżywienie, catering, napoje, wynajem hali sportowej oraz zapewniają obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie i trofea.
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży w ilości do 70% i BUS do 50%.

Faktura ma być wystawiona na adres:

Polski Związek Sportu Niesłyszących,
al. Piłsudskiego 22,
20-011 Lublin,
NIP: 946-263-87-76

14. Zgłoszenie:

Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 22.09.2023 r. godz. 23:59 na adres: badminton@pzsn.pl i do SKSG KORONA Szczecin na e-mail: badminton@sksg.szczecin.pl. Prosimy o możliwie, jak najszybciej podanie dokładnej liczby Zawodników i w jakich godzinach przyjedziecie? Kontakt e-mail: badminton@sksg.szczecin.pl

15. Weryfikacja i odprawa techniczna

Odprawa techniczna – piątek 29.09.2023 r. o godz. 21.00 w Hostelu Szwejk. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.

16. Program zawodów:

Piątek, 29.09.2023

Istnieje możliwość korzystania z boisk celem zapoznania się z boiskami i rozegrania treningu. Prosimy o informacje, kto chce potrenować w piątek wieczorem.

Sobota, 30.09.2023

07:30 – śniadanie Hostel Szwejk
09:00 – 13.00 – Turniej
10:00 – Uroczyste otwarcie turnieju
14:00 – obiad w Hostel Szwejk
16:00 – 20:00 – Turniej
19.30 – 21.00 – Kolacja

Niedziela, 03.09.2023

07:00 – Śniadanie w Hostel Szwejk
09:00 – 12:00 – Turniej
12:30 – Uroczyste zakończenie zawodów
13:30 – 14:30 – Obiad w Hostel Szwejk
15:00 – Wyjazd ekip

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr 2)!

Serdecznie zapraszamy do Szczecina! Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych wyników i wielu niezapomnianych wrażeń.

Regulamin techniczny – Turniej Niesłyszących w Badmintonie 2023

Przepisy gry w badmintona

Hala Sportowa - Fabryka Energii
Hostel Szwejk
Skip to content