Spotkanie warsztatowe

Zakład Fizjologii w Naukach o Zdrowiu PUM oraz Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US zapraszają Głuchych Sportowców na spotkanie Warsztatowe “Mleczan jako wskaźnik wydolności fizycznej”. Spotkanie odbędzie się 30 maja 2023 r. o godz. 16.30 w siedzibie Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka przy ul. Gabriela Narutowicza 17c. 

Zapraszamy.