My jesteśmy profesjonalnym klubem sportowym

Nasz Klub Sportowy Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA Szczecin  jest profesjonalnym klubem sportowym w rozumieniu przepisów Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113) – rozdział 2 Struktura organizacyjna kultury fizycznej art. 10  5 pkt. 5 ppkt. 2 oraz Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 127 poz. 857).

Polski Związek Sportu Niesłyszących z siedzibą w Lublinie nadał nr licencji okresowej dla SKSG KORONA SZCZECIN 007/2021.

Źródło: www.pzsn.pl/serwis-sportowy/licencje

Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Szczecinie nadał nr licencji klubowej 58/ZP/21 na 2021 rok uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w lekkoatletyce.

Skip to content