Mamy zielone światło dla naszych Zawodników Korony!

W środę 13 maja 2020 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozporządzenie rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie stopniowego odmrażania III etapu gospodarki, w tym również w dziedzinie sportu!

Więcej zawodników na terenie otwartym

Od 18 maja 2020 roku mamy zielone światło dla Zawodników i Trenerów w sprawie  udostępnienia dla więcej osób niż dotychczas (dla maksymalnie 14 osób oraz 2 trenerów korzystających na danym obiekcie): stadionów sportowych (piłkarskich, lekkoatletycznych i innych), boisk szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym Orliki), infrastruktur zewnętrznych do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwapola golfowestadniny koni oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe. 

A na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Otwarcie sali i hal sportowych

Od 18 maja będą udostępnione sale i hale sportowe. Limity osób (Zawodników i Trenerów), które będą mogły jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m²),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m²),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m²),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m²).

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:

 • zachowanie dystansu społecznego (2 metry między Zawodnikami);
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku, stadionie czy na hali nie ma obowiązku zakrywania twarzy);
 • ograniczona liczba osób;
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt);
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC);
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie;
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego oraz dezynfekcja po każdym użyciu.

Trenerzy wybierają Zawodników na treningi poprzez kontakt za pomocą Messengera.

A pozostałe odmrożenia

W tym miejscu krótko napiszemy, co jest ważne. Oto lista odmrożenia:

 • od 18 maja otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje;
 • opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej:
  • od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych oraz rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację,
  • od 25 maja umożliwimy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach,
  • od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów;
 • od 18 maja będzie więcej miejsc w transportach publicznych;
 • od 17 maja zwiększenie osób przebywających w miejscach religijnych (kościół);
 • od 25 maja przywrócenie możliwość prowadzenia na uczelniach zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów) oraz zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Proszą również pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, ponieważ najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków.

Skip to content