„Odmrażanie sportu powszechnego” – nowa rzeczywistość pandemiczna

W dniu 25 kwietnia 2020 roku Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stopniowe tzw. „odmrażanie” gospodarki w tym również w dziedzinie nas dotyczącej, w dziedzinie sportu.

Ogłoszono, że od 4 maja zostaną udostępnione obiekty infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Proszą również pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, ponieważ najważniejsze jest zdrowie i życie Polaków.

Zostaną udostępnione (dla maksymalnie sześciu osób korzystających na danym obiekcie): stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki), infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa, pola golfowe, stadniny koni oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.  Możliwe będzie korzystanie z infrastruktury otwartej do uprawiania sportów wodnych. Z jednej łódki, roweru wodnego czy kajaka będą mogły korzystać jednocześnie dwie osoby. W przypadku kortów tenisowych, w II etapie, zostaną udostępnione obiekty otwarte i półotwarte. Będzie obowiązywał limit czterech osób na kort.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Kolejne etapy powrotu do sportowej rzeczywistości w zakresie sportu powszechnego

Opracowano także kolejne etapy powrotu do sportowej rzeczywistości. Będą one wdrażane w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Wstępnie przedstawia się on następująco:

REGULAMIN SKSG KORONA

Zarząd SKSG KORONA informuje, że w przypadku naszego Klubu Sportowego ustalono co następuje:

 • Uzyskanie od administratora obiektu informacji o gotowości Stadionu Lekkoatletycznego do uprawiania sportu i otwarcie Stadionu Lekkoatletycznego;
 • Liczba osób to Trener + sześciu Zawodników, wytypowanych przez Trenera;
 • Trener rozpisuje plan na cały okres od 5 maja do 31 maja (rozpiska dni, ilości godzin i osób);
 • Trener wypełnia kartę treningową wg wzoru podanego przez Zarząd (wypełnia jedynie Trener);
 • Trener zobowiązany jest do przestrzegania ścisłych procedur, w tym sprawdzenie czy Zawodnicy przed dotarciem na Stadion mieli zakrytą część twarzy (maski, chusty, kominiarki, etc.) na samym Stadionie nie obowiązuje zakrycie maski;
 • Przed wejściem na Stadion obowiązkowa dezynfekcja rąk i kontrola temperatury;
 • Zasada również obowiązuje przy opuszczaniu Stadionu – również dezynfekcja rąk;
 • W przypadku treningów dłuższych niż 45 minut, dezynfekcja rąk co 35 minut;
 • Zawodnik przychodzi w stroje i przebiera się na stadionie, odstęp między Zawodnikami nie krótszy niż co 2 metry;
 • Korzystanie z obiektu MOSRIR jedynie do WC (na zasadach ustalonych przez administratora obiektu) – po korzystaniu i wejściu na boisko – obowiązkowa dezynfekcja rąk;
 • Zabrania się korzystania z szatni i pomieszczeń;
 • Trener ma przygotowany własny sprzęt, który musi być dezynfekowany przed użyciem i po użyciu;
 • Zawodnicy muszą przybyć przed czasem lub punktualnie pod pozorem nie wpuszczania na Stadion Lekkoatletyczny.

Zaktualizowany regulamin zatwierdzony w dniu 26 kwietnia 2020 r.  przez Zarząd SKSG KORONA (poprawione w dniu 8 maja 2020).

Zmienia się część Zarządzenia Prezesa Nr 3/2020, w ten sposób, że zezwala się Trenerowi i Zawodnikom na korzystanie z obiektów Stadionu Lekkoatletycznego od dnia 5 maja 2020 roku po spełnieniu zapisów regulaminu.

Skip to content