Składka członkowska w roku 2021

Uchwałą Nr 1/12/2020 roku Posiedzenia Zarządu SKSG KORONA z dnia 29 grudnia 2020 roku ustalono podstawową składkę członkowską na kwotę 100,00 zł.

Uchwałą Nr 2/2018 roku Zarządu Klubu Sportowego SKSG KORONA z dnia 2 stycznia 2018 roku ustalono jednorazową płatność składki członkowskiej.

Wszyscy Członkowie Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA zobowiązani są do dokonania wpłaty za składkę członkowską za rok 2021 w terminie do 31 marca 2021 roku w wysokości:

 1. Pracujący oraz należący do Kadry Narodowej Polski i pobierający stypendium z Ministerstwa Sportu (pozostałe sekcje, aktywni zawodowo) – 320,00 zł (jednorazowo).
 2. Pracujący oraz należący do Kadry Narodowej Polski i nie pobierający stypendium z Ministerstwa Sportu (pozostałe sekcje, aktywni zawodowo) – 220,00 zł (jednorazowo).
 3. Pracujący (pozostałe sekcje, aktywni zawodowo) – 120,00 zł (jednorazowo).
 4. Pracujący oraz należący do Kadry Narodowej Polski i pobierający stypendium z Ministerstwa Sportu (oldboje, narciarstwo, żeglarstwo – Zawodnicy, którzy mają wyjazd max 1 raz w roku) – 300,00 zł (jednorazowo).
 5. Pracujący oraz należący do Kadry Narodowej Polski i nie pobierający stypendium z Ministerstwa Sportu (oldboje, narciarstwo, żeglarstwo – Zawodnicy, którzy mają wyjazd max 1 raz w roku) – 200,00 zł (jednorazowo).
 6. Pracujący (oldboje, narciarstwo, żeglarstwo – Zawodnicy, którzy mają wyjazd max 1 raz w roku) – 100,00 zł (jednorazowo).
 7. Osoby uczące się (zaświadczenie) w wieku od 15 do 21 lat oraz należące do Kadry Narodowej Polski i pobierające stypendium z Ministerstwa Sportu (pozostałe sekcje, aktywni zawodowo) – 270,00 zł (jednorazowo).
 8. Osoby uczące się (zaświadczenie) w wieku od 15 do 21 lat oraz należące do Kadry Narodowej Polski i nie pobierające stypendium z Ministerstwa Sportu (pozostałe sekcje, aktywni zawodowo) – 170,00 zł (jednorazowo).
 9. Osoby uczące się (zaświadczenie) w wieku od 15 do 21 lat – 70,00 zł (jednorazowo).
 10. Osoby uczące się (oldboje, narciarstwo, żeglarstwo – Zawodnicy, którzy mają wyjazd max 1 raz w roku) – 60,00 zł (jednorazowo)
 11. Dzieci i młodzież do lat 14 oraz wolontariat 2020 roku – 20,00 zł (jednorazowo).
 12. Osoby zmieniające barwę klubową – 170,00 zł (jednorazowo).
 13. Punkty 10-12 – zwiększa się o 100,00 (należący do Kadry Narodowej Polski) zł lub 200,00 zł (należący do Kadry Narodowej Polski i pobierające stypendium z Ministerstwa Sportu).

W tych składkach członkowskich zawarte są opłaty za licencje okresowe Zawodnika w wysokości 20,00 zł (każdy Zawodnik) oraz licencje okresowe Zawodnika należącego do KADRY NARODOWEJ PZSN w wysokości 100,00 zł lub licencje okresowe Zawodnika pobierającego stypendium należącego do KADRY NARODOWEJ PZSN w wysokości 200,00 zł – wpłacone do PZSN za 2021 rok. Uwaga! Po zapłaceniu pełnej składki członkowskiej skuteczna wtedy będzie wysyłka licencji zawodniczej do PZSN.

Link do PZSN: http://www.pzsn.pl/aktualnosci/komunikat-3.

Zapadła decyzja o zawieszeniu na 2021 rok amortyzacji na zakup odzieży sportowej zakupionej ze środków własnych Zawodników. W 2022 roku przywrócona zostanie amortyzacja części składki członkowskiej.

Decydowano o zwolnieniu z podstawowej składki członkowskiej (100 zł) wolontariuszy, którzy dużo się udzielali przy organizacji imprez sportowych w 2020 roku – są to osoby: Bartłomiej Janda, Karolina Jędrzejczyk, Agata Kosztowny, Olgierd Koczorowski, Paweł Mazurkiewicz, Sebastian Salwa, Justyna Siwek, Małgorzata Stoltman, Michał Stryczyński, Damian Szyszkowski, Rafał Śliwka, Aleksandra Sałapatek, Arkadiusz Pałatyński. Te osoby płacą jedynie 20 zł za licencję Zawodniczą do PZSN, które uczestniczą w 2021 roku w imprezach sportowych zorganizowanych przez PZSN.

Wolontariusze, którzy dobrowolnie zrezygnowali ze zwolnienia i płacą pełną składkę członkowską: Olgierd Koczorowski, Paweł Mazurkiewicz.

Wpłatę za składkę członkowską prosimy dokonywać na konto:

BNP Paribas Bank Polska SA
11 2030 0045 1110 0000 0257 3220

Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA
70-013 Szczecin, ul. Inowrocławska 6A/5

Tytuł wpłaty/przelewu na składkę członkowską (120,00 lub 70,00 zł), podstawową składkę członkowską (100,00 zł lub 50,00 zł) lub samą licencję (20,00 zł) – wpisujemy tak samo jak na dole tytuł i nic nie zmieniać!

Składka członkowska musi być wpłacona od 1 osoby – nie mogą to być małżonkowie!!!

Tytułem:

Składka członkowska za rok 2021 – Imię nazwisko
wzór: Składka członkowska za rok 2021 – Anna Koroniarska

Stan na dzień
19.02.2021
osób wpłacono podstawową (lub 50%) składkę członkowską za 2021 rok
0
Stan na dzień
19.02.2021
liczba osób wpłacono licencję PZSN za 2021 rok
0
Stan na dzień
19.02.2021
liczba licencji wysłanych do PZSN za 2021 rok
0
Stan na dzień
19.02.2021
liczba licencji (KADRA + KADRA I STYPENDIUM) do PZSN za 2021 rok
0

Terminy przelewów licencji PZSN za 2021 rok na konto Polski Związek Sportu Niesłyszących w następujących dniach:

styczeń 15 (wstrzymana wysyłka), 29 (wstrzymana wysyłka)
luty 08 (wysłano 43), 19 (wysłano 6), 26
marzec 12, 26
kwiecień 9, 23
maj 7, 21
czerwiec 4, 18

Najbliższy termin wysyłki opłaty za licencje do PZSN w dniu 19 lutego 2021 roku.

 

Skip to content