Składka członkowska w roku 2020

Uchwałą Nr 8/2016 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SKSG KORONA z dnia 28 stycznia 2016 roku ustalono składkę członkowską na kwotę 80,00 zł.

Uchwałą Nr 2/2018 roku Zarządu Klubu Sportowego SKSG KORONA z dnia 2 stycznia 2018 roku ustalono jednorazową płatność składki członkowskiej.

Wszyscy Członkowie Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA zobowiązani są do dokonania wpłaty za składkę członkowską za rok 2020 w wysokości 80,00 zł (jednorazowo) w terminie do 1 kwietnia 2020 roku.

Wpłatę za składkę członkowską prosimy dokonywać na konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
11 2030 0045 1110 0000 0257 3220

Tytuł wpłaty/przelewu:

Składka członkowska rok 2020 – Imię nazwisko

Zaległe składki członkowskie – tytuł wpłaty/przelewu:

Zaległa składka członkowska rok 2019 – Imię nazwisko (w wysokości 80,00 zł) – ?? osób
Zaległa składka członkowska rok 2018 – Imię nazwisko (w wysokości 80,00 zł) – ?? osób

Zaległa składka członkowska rok 2017 – Imię nazwisko (w wysokości 80,00 zł) – 50 osób
Zaległa składka członkowska rok 2016 – Imię nazwisko (w wysokości 80,00 zł) – 47 osób
Zaległa składka członkowska rok 2015 – Imię nazwisko (w wysokości 60,00 zł) – 46 osób
Zaległa składka członkowska rok 2014 – Imię nazwisko (w wysokości 60,00 zł) – 52 osoby
Zaległa składka członkowska rok 2013 – Imię nazwisko (w wysokości 60,00 zł) –   8 osób