Składka członkowska w roku 2020

Składka członkowska w roku 2020

Uchwałą Nr 8/2016 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SKSG KORONA z dnia 28 stycznia 2016 roku ustalono składkę członkowską na kwotę 80,00 zł.

Uchwałą Nr 2/2018 roku Zarządu Klubu Sportowego SKSG KORONA z dnia 2 stycznia 2018 roku ustalono jednorazową płatność składki członkowskiej.

Uchwałą Nr 1/2020 roku Zarządu Klubu Sportowego SKSG KORONA z dnia 4 stycznia 2020 roku ustalono utrzymanie wysokości składki członkowskiej za 2020 rok w kwocie 80,00 zł oraz ustalono termin płatności do 31 marca 2020 roku i płatne w całości – jednorazowo.

Wszyscy Członkowie Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA zobowiązani są do dokonania wpłaty za składkę członkowską za rok 2020 w terminie do 31 marca 2020 roku w wysokości:

  1. Pracujący (aktywni zawodowo) – 80,00 zł (jednorazowo).
  2. Osoby uczące się (zaświadczenie) w wieku od 15 do 21 lat – 40,00 zł (jednorazowo).
    (Uchwała Nr 3/2020 z dnia 4 stycznia 2020 r.)
  3. Dzieci i młodzież do lat 14 – 0,00 zł (jednorazowo).
    (Uchwała Nr 2/2020 z dnia 4 stycznia 2020 r.)
  4. Osoby zmieniające barwę klubową – 40,00 zł (jednorazowo).
    (Uchwała Nr 4/2020 z dnia 4 stycznia 2020 r.)

Wpłatę za składkę członkowską prosimy dokonywać na konto:

BNP Paribas Bank Polska SA
11 2030 0045 1110 0000 0257 3220

Tytuł wpłaty/przelewu:

Składka członkowska za rok 2020 – Imię nazwisko

Zaległe składki członkowskie – tytuł wpłaty/przelewu:

Zaległa składka członkowska za rok 2019 – Imię nazwisko (w wysokości 80,00 zł) – ?? osób
Zaległa składka członkowska 
za rok 2018 – Imię nazwisko (w wysokości 80,00 zł) – ?? osób
Zaległa składka członkowska za rok 2017 – Imię nazwisko (w wysokości 80,00 zł) – 50 osób
Zaległa składka członkowska za rok 2016 – Imię nazwisko (w wysokości 80,00 zł) – 47 osób
Zaległa składka członkowska za rok 2015 – Imię nazwisko (w wysokości 60,00 zł) – 41 osoby
Zaległa składka członkowska za rok 2014 – Imię nazwisko (w wysokości 60,00 zł) – 44 osób
Zaległa składka członkowska za rok 2013 – Imię nazwisko (w wysokości 60,00 zł) –   5 osób

Skip to content