Turniej Niesłyszących w Badmintonie

KOMUNIKAT nr 1

1. Cel imprezy:
 • organizacja i popularyzacja badmintona wśród osób niesłyszących w Polsce;
 • uprawianie sportu wyczynowego, propagowanie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia;
 • wyłonienie najlepszych zawodników turnieju kobiet i mężczyzn niesłyszących na rok 2024 w kategoriach: singiel, debel, mikst;
 • promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • integracja niesłyszącej młodzieży poprzez sport;
 • porównanie umiejętności zawodników, pobudzenie ducha gry, przyswajanie postawy fair play oraz życzliwego i honorowego współzawodnictwa;
 • obserwacja oraz nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry narodowej niesłyszących;
 • przygotowanie do Mistrzostw Europy Głuchych w Badmintonie w 2026 roku;
2. Organizator:

Polski Związek Sportu Niesłyszących

3. Współorganizatorzy:
 • Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA
 • Gmina Miasto Szczecin 
4. Termin:

14-16 czerwca 2024 r.

5. Miejsce imprezy:

Fabryka Energii
ul. Łukasińskiego 112
71-215 Szczecin
Fabryka Energii: badminton – padel – tenis | Szczecin (fabryka-energii.com.pl)

6. Zakwaterowanie:

Hostel SZWEJK
ul. Ku Słońcu 33
71-080 Szczecin

7. Wyżywienie:

Hostel SZWEJK
ul. Ku Słońcu 33
71-080 Szczecin

8. Uczestnictwo:
 • prawo uczestnictwa mają członkowie klubów zrzeszonych w PZSN i mających opłaconą licencję klubową,
 • w czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, kolczyków, biżuterii.
 • obowiązkowe jest posiadanie ważnych badań lekarskich,
 • posiadanie stroju i obuwia sportowego w/g obowiązujących przepisów,
 • każdy klub wystawia listę zawodników + trener lub kierownik drużyny (maksymalny łączny limit 48 osób)
 • zawody będą rozgrywane w trzech kategoriach: SINGIEL JUNIORÓW I SENIORÓW (kobiety i mężczyźni oddzielnie), DEBEL JUNIORÓW I SENIORÓW (kobiety i mężczyźni oddzielnie) oraz MIKST JUNIORÓW I SENIORÓW (kobiety i mężczyźni łącznie)
 • VIP – 2 osoby.
9. Ważne przepisy:
 • w Mistrzostwach obowiązują przepisy PZBad i PZSN;
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan lub kierownik drużyny;
 • organizator oraz współorganizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione;
 • zakaz palenia na terenie imprez sportowych;
 • zakaz picia alkoholu na terenie imprez sportowych;
 • w razie przyłapania zawodnicy/czki na noszeniu aparatu słuchowego na meczu Mistrzostw Polski Niesłyszących drużynie grozi walkower w danym meczu.
 •  
10. Losowania grup, rozstawienia plany i systemy gier w kategorii JUNIOR oraz SENIOR: 
 • SINGIEL: oddzielne kategorie kobiet i mężczyzn. Faza grupowa + faza pucharowa. Jeżeli liczba osób nie jest większa niż 5 rozgrywa się wyłącznie fazę grupową. Jeżeli liczba osób jest większa niż 5 rozgrywa się fazę grupową i pucharową. Z fazy grupowej kwalifikują się do fazy pucharowej po dwa pierwsze miejsca z każdej grupy.
 • DEBEL: oddzielne kategorie kobiet i mężczyzn. Faza grupowa + faza pucharowa. Jeżeli liczba par nie jest większa niż 5 rozgrywa się wyłącznie fazę grupową. Jeżeli liczba par jest większa niż 5 rozgrywa się fazę grupową i pucharową. Z fazy grupowej kwalifikują się do fazy pucharowej po dwa pierwsze miejsca z każdej grupy
 • MIKST: Faza grupowa + faza pucharowa. Jeżeli liczba par nie jest większa niż 5 rozgrywa się wyłącznie fazę grupową. Jeżeli liczba par jest większa niż 5 rozgrywa się fazę grupową i pucharową. Z fazy grupowej kwalifikują się do fazy pucharowej po dwa pierwsze miejsca z każdej grupy
11. Punktacja i kolejność:
 • Zwycięstwo 2:0 lub 2:1 daje 2 punkty do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
 • Przegrana 0:2 lub 1:2 daje 1 punkt do tabeli turniejowej grupy oraz rankingów.
 • Kolejność w tabelach grupowych oraz rankingach determinowana jest w pierwszej kolejności na podstawie liczby uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu decydują kolejność
 • Bilans setów
 • Większa liczba setów wygranych (np. stosunek setów 21:19 > 18:16)
 • Miejsce w rankingu krajowym
12. Nagrody:

Za zajecie I-III miejsca – puchary i dyplomy

13. Sprawy finansowe:

organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów, tj.: zakwaterowanie, wyżywienie, catering, napoje, wynajem hali sportowej oraz zapewniają obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie i trofea.

Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży w ilości do 70% i BUS do 50%.

Faktura ma być wystawiona na adres:

Polski Związek Sportu Niesłyszących,
al. Piłsudskiego 22,
20-011 Lublin,
NIP: 946-263-87-76

14. Zgłoszenie:

Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 7.06.2024 r. godz. 23:59 na adres: badminton@pzsn.pl i do SKSG KORONA Szczecin na e-mail: korona@sksg.szczecin.pl.

SKSG KORONA Szczecin prosi o szacunkową, liczbę Zawodników (w kategorii JUNIOR i w kategorii SENIOR) – ułatwi to sporządzenie dokładnego programu zawodów – proszę o wysłanie poprzez kontakt e-mai: korona@sksg.szczecin.pl do dnia 1.06.2024 roku – wtedy przygotowany będzie Komunikat nr 2.

15. Weryfikacja i odprawa techniczna

Odprawa techniczna – piątek 14.06.2024 r. o godz. 21.15 w Hostelu Szwejk. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatorów (tj. PZSN oraz SKSG KORONA Szczecin).

16. Program zawodów:

Piątek, 14.06.2024

Istnieje możliwość korzystania z boisk celem zapoznania się z boiskami i rozegrania treningu. Prosimy o informacje, kto chce potrenować w piątek wieczorem.

17:00 – 21:00 – przyjazd uczestników Turnieju
19:30 – 21.00 – kolacja
21:15 – 21:45 – odprawa techniczna

Sobota, 15.06.2024

07:30 – śniadanie Hostel Szwejk
09:00 – 13.00 – turniej
10:00 – 10:10 – uroczyste otwarcie turnieju
14:00 – obiad w Hostel Szwejk
16:00 – 20:00 – turniej
19.30 – 21.00 – kolacja

Niedziela, 16.06.2024

07:00 – śniadanie w Hostel Szwejk (prowiant na drogę)
08:00 – 13:00 -turniej
13:30 – uroczyste zakończenie zawodów
13:30 – 14:30 – obiad w Hostel Szwejk
15:00 – wyjazd ekip

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr 2)!

Serdecznie zapraszamy do Szczecina! Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych wyników i wielu niezapomnianych wrażeń.

Regulamin techniczny – Turniej Niesłyszących w Badmintonie 2023

Przepisy gry w badmintona

Hala Sportowa - Fabryka Energii
Hostel Szwejk
Skip to content