Kolejny termin Walnego Zebrania Wyborczego SKSG KORONA

W piątek 10 listopada 2023 roku odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze SKSG KORONA w godz. 16:30 w siedzibie PZG OZ al. Niepodległości 22 piętro V.

Obecność obowiązkowa!

Wybieramy nowy Zarząd SKSG KORONA Szczecin na kolejną 4-letnią kadencję lata 2024-2028.