Turniej Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn – grupa B i C

Impreza dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

KOMUNIKAT nr 2

1. Cel imprezy:
 • organizacja i popularyzacja futsalu wśród osób niesłyszących w Polsce;
 • uprawianie sportu wyczynowego, propagowanie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia;
 • promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • integracja niesłyszącej młodzieży poprzez sport;
 • porównanie umiejętności zawodników, pobudzenie ducha gry, przyswajanie postawy fair play oraz życzliwego i honorowego współzawodnictwa;
 • obserwacja oraz nabór utalentowanych zawodników do przyszłej kadry narodowej niesłyszących.
2. Organizator:

Polski Związek Sportu Niesłyszących

3. Współorganizatorzy
 • Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA
4. Partnerzy:
 • Gmina Miasta Szczecin
 • Demant 
5. Termin:

13 – 15 października 2023 r.

6. Miejsce imprezy:

Hala sportowa ZUT
ul. Tenisowa 33
71-899 Szczecin
Hala sportowa przy ul. Tenisowej 33 – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT

7. Zakwaterowanie:

Hostel SZWEJK
ul. Ku Słońcu 33
71-080 Szczecin

Zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie od dniu 13.10.2023 r. godziny 18:00 do 15.10.2023 r.  godz. 14:00. Zamówienie na noclegi i wyżywienie ilości zawodników i opiekunów prosimy przesyłać na adres mailowy: pnm@sksg.szczecin.pl do dnia 6.10.2023 r. 

8. Wyżywienie:

Hostel SZWEJK
ul. Ku Słońcu 33
71-080 Szczecin

9. Uczestnictwo:
 • prawo uczestnictwa mają członkowie klubów zrzeszonych w PZSN i mających opłaconą licencję klubową,
 • w czasie imprezy sportowcy mają zakaz noszenia aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, kolczyków, biżuterii,
 • obowiązkowe jest posiadanie ważnych badań lekarskich,
 • posiadanie stroju i obuwia sportowego w/g obowiązujących przepisów do futsalu.
10. Ważne przepisy:
 • w zawodach rangi eliminacji do Mistrzostw Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej dostosowane są w oparciu w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Sportu Niesłyszących: Regulamin / pzsn.pl;
 • zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada kapitan lub kierownik drużyny;
 • organizator oraz współorganizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione;
 • zakaz palenia na terenie imprez sportowych;
 • zakaz picia alkoholu na terenie imprez sportowych;
 • w razie przyłapania zawodnicy na noszeniu aparatu słuchowego na meczu Mistrzostw Polski Niesłyszących drużynie grozi walkower w danym meczu;
 • zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem;
 • Kibice mają zakaz wejścia na halę. Kibice mogą wejść na trybunę.
11. Nagrody:

Kluby otrzymają za awans do grupy A – puchar, statuetki dla najlepszych piłkarzy i króla strzelców eliminacji do Halowych Mistrzostw Polski Niesłyszących w futsalu.

12. Sprawy finansowe:

organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów, tj.: zakwaterowanie, wyżywienie, catering, napoje, wynajem hali sportowej oraz zapewniają obsługę sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie i trofea.
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży w ilości do 70% i BUS do 50%.

Faktura ma być wystawiona na adres:

Polski Związek Sportu Niesłyszących,
al. Piłsudskiego 22,
20-011 Lublin,
NIP: 946-263-87-76

13. Zgłoszenie:

Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 6.10.2023 r. godz. 23:59 na adres: pilkanozna@pzsn.pl i do SKSG KORONA Szczecin na e-mail: pnm@sksg.szczecin.pl

14. Weryfikacja i odprawa techniczna

Odprawa techniczna – piątek 29.09.2023 r. o godz. 21.00 w Hostelu Szwejk. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora.

15. Program zawodów:

Piątek, 13.10.2023

Przyjazd zawodników i trenerów
18:00-20:30 – kolacja
21:00 – odprawa techniczna

Sobota, 14.10.2023

07:00-8:10 – śniadanie Hostel Szwejk
08:30 – otwarcie zawodów
09:00 – mecz nr 1 KORONA Szczecin – MIG-PIAST Gliwice
10:30 – mecz nr 2 TON Poznań – REYMAN Kraków
12:00 – mecz nr 3 RES-GEST Rzeszów – ŚWIT II Wrocław
13:30-14:30 obiad w Hostelu Szwejk
15:30 – mecz nr 4 MIG-PIAST Gliwice – RES-GEST Rzeszów
17:00 – mecz nr 5 ŚWIT II Wrocław – KORONA Szczecin
19.00-20.30 – kolacja w Hostelu Szwejk

Niedziela, 15.10.2023

07:00-8:00 – śniadanie w Hostelu Szwejk
09:00 – mecz nr 6 RES-GESTKORONA Szczecin
10:00 – mecz nr 7 REYMAN Kraków – TON Poznań
11:00 – mecz nr 8 ŚWIT II Wrocław – MIG-PIAST Gliwice
12:30 – uroczyste zakończenie zawodów
13:30-14:30 – obiad w Hostelu Szwejk
15:00 – Wyjazd ekip

Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr 3)!

Serdecznie zapraszamy do Szczecina! Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych wyników i wielu niezapomnianych wrażeń.

Więcej info: Komunikat – Polski Związek Sportu Niesłyszących (pzsn.pl)

Hala sportowa ZUT
Hostel Szwejk
Skip to content