Współpraca z Demant

W dniu 11 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące 2022 rok oraz inicjujące 2023 rok z przedstawicielami Spółki z o.o. Demant Operations Poland. Ze strony Demant przybyli: Pan Dyrektor Generalny Sebastian Gulka, Pani Dyrektor HR Elżbieta Adamowicz, Pani Anna Czyżewska z działu Employer Branding & Communication. Ze strony SKSG KORONY na spotkaniu byli: Marek Miśków – Prezes Zarządu, Olgierd Koczorowski – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Zarządu Paweł Mazurkiewicz oraz Trener Koordynator – Członek Zarządu Rafał Śliwka. Również byli nasi Zawodnicy z osiągnięciami medalowymi (olimpijskimi) – Justyna Siwek, Bartosz Brzezicki oraz Damian Szyszkowski.

Był z nami również tłumacz języka migowego z Polskiego Związku Głuchych Oddziału Zachodniopomorskiego Pan Zenon Iskra.

Omówiliśmy bardzo dobre wyniki z 2022 roku – pochwaliliśmy się 86 medalami zdobytymi w 2022 roku podczas Mistrzostw Polski w różnych sekcjach sportowych, podczas Mityngów oraz podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich Głuchych czy z Mistrzostw Świata Niesłyszących w Żeglarstwie.

Przekazaliśmy nasze proporczyki oraz dyplom podziękowania za wsparcie naszej działalności sportowej w 2022 roku. Podpisaliśmy umowę na Organizację zajęć sportowych dla Zawodników SKSG KORONA Szczecin na 2023 rok. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej i wyśmienitej atmosferze. Głos również zabrał Pan Dyrektor Generalny Sebastian Gulka i zapewniał o ciągłym wsparciu naszej działalności sportowej. Informowaliśmy również o zorganizowaniu w tym roku w Szczecinie Mistrzostwa Europy Niesłyszących w Lekkoatletyce, które się odbędą w dniach 21-26 sierpnia 2023 roku. Omówiliśmy techniczne możliwości współpracy i zaoferowaliśmy również nasze pomysły na promowanie Spółki z o.o. Demant Operations Poland.

Dziękujemy Spółce z o.o. Demant Operations Poland i bardzo cieszymy się, że od wielu lat mamy świetną współpracę. My ze swej strony zapewniamy wysoką jakość treningów i postaramy się zdobyć najlepsze trofea sportowe w 2023 roku.

Od lewej: Anna Czyżewska, Sebastian Gulka, Elżbieta Adamowicz, Damian Szyszkowski, Justyna Siwek, Marek Miśków, Bartosz Brzezicki, Paweł Mazurkiewicz, Rafał Śliwka i Olgierd Koczorowski
Skip to content