Gmina Miasto Szczecin sfinansowała zakup specjalistycznego sprzętu

Nasz Klub Sportowy zyskał nowe, specjalistyczne urządzenie do pomiaru czasu firmy FREELAP. Sprzęt zakupiony w dniu 11 grudnia 2021 roku został sfinansowany w całości przez Gminę Miasto Szczecin dzięki Małej Dotacji zadania publicznego pt.: ”Poprawa warunków treningowych w klubie SKSG KORONA Szczecin za pomocą bezprzewodowego pomiaru czasu”.

Przeprowadzona została z powodzeniem próba zakupionego urządzenia do pomiaru czasu firmy FREELAP i precyzyjnie wyniki zostały odnotywane dla potrzeb trenera sekcji lekkoatletycznej.

Sprzęt będzie wykorzystywany przy cyklicznych przeprowadzonych sprawdzianach biegowych czy technicznych SKSG Korony Szczecin oraz umożliwienie naboru nowych młodych zawodników niesłyszących do grupy szkoleniowej sekcji lekkoatletycznej, piłki nożnej i rozwój grupy w nadchodzących latach.

Sprzęt będzie wykorzystany w hali lub na stadionie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ulicy Litewskiej 20 oraz podczas zgrupowań kadry narodowej Niesłyszących.

Zadanie publiczne pt. „Poprawa warunków treningowych w klubie SKSG KORONA Szczecin za pomocą bezprzewodowego pomiaru czasu” zrealizowane zostało przez Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA i sfinansowane z Małej Dotacji ze środków budżetowych Gminy Miasta Szczecin.

Skip to content