Spotkanie z dr. Adamem Szulcem

Zapraszamy wszystkich sportowców na wykłady dr. Adama Szulca z Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tematem będzie „Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację akademicką i sport akademicki” [zobacz www]. Wykład odbędzie się w Sali konferencyjnej na Miejskim Stadionie przy ul. Litewskiej 20 w dniu 22 października 2021 r. o godz. 17.00

Bardzo prosimy, aby sportowcy wzięli udział w badaniu, które odbędą się w dniu 23 października 2021 r. na hali Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul Litewskiej 20 w Szczecinie o godz. 13.00. Będą tam robione pomiary antropometryczne zawodników. Badania mają określić skład ciała oraz zmienne motoryczne, takie jak szybkość biegowa, czy też moc kończyn dolnych. Badania te będą bardzo ważne, ponieważ dadzą nam wiedzę o sposobach treningu, o przygotowaniu do zawodów sportowych. Dzięki temu badaniu zawodnicy trenujący w klubie SKSG KORONA będą wiedzieli jak trzeba trenować, aby poprawić swoje wyniki i podnieść swój poziom sportowy.

 Swój udział na wykładzie oraz na badaniu prosimy zgłosić u Trenera Rafała Śliwki – można już od dziś.

Skip to content