Nakręceni jesteśmy dla TOZ

Nasz Klub Sportowy włącza się w akcję zbiórki nakrętek plastikowych na rzecz podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie.

Zbieramy nakrętki i prowadzimy akcję zbiórki nakrętek plastikowych – prosimy o branie udziału i wsparcie naszych działań. 

  1. Zbieramy nakrętki i dostarczamy do worka znajdującego się w Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym (szczegóły u Trenera Rafała Śliwki) pryz ul. Litewskiej. 
  2. Dostarczamy również nakrętki do jednego ze członków Zarządu Klubu Sportowego SKSG KORONA Szczecin.
  3. Jeżeli masz dużo i czas prosimy o przekazanie nakrętek bezpośrednio do punku zbiórki – firma Recykler, ul. Narzędziowa 13 Szczecin (Dąbie) w godz. 8:00 – 16:00. Nakrętki w punkcie zbiórki Recykler są ważone i wpisywane do tabeli uczestników akcji – podajesz nazwę naszego Klubu Sportowego Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA Szczecin oraz podpisujesz się przy zdaniu nakrętek. To ważne, żeby były “zaliczone” na naszą akcję.

Dużo robią dla nas, róbmy i również dla innych! Naszych małych braci!

Więcej informacji o “Bosman dla regionu” – [tu kliknij

Skip to content