Ministerstwo Sportu: Stan epidemii w Polsce

Zakaz organizacji imprez sportowych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (oraz jego nowelizacją z dnia 24 marca br.) Ministerstwo Sportu informuje, że w dalszym ciągu w niezmienionym kształcie obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegający m.in. na zakazie :

 1. prowadzenia obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (w tym stadionów, torów wyścigowych, basenów, pól golfowych, torów do gry w kręgle, siłowni, i pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych);
 2. działalności drużyn i klubów sportowych;
 3. działalności w zakresie organizowania, promowania, sponsorowania i zarządzana imprezami sportowymi;
 4. działalności centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce;
 5. działalności związanej z organizacją lig sportowych;
 6. działalności indywidualnych sportowców i sędziów;
 7. działalności rekreacyjnej na obiektach lub świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych ( m.in. organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, obsługa stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, dyskoteki, sale taneczne, i inne imprezy rekreacyjne).

Zakaz będzie obowiązywał do odwołania. Poszczególne rodzaje działalności objętej zakazem zawarte są w dziale Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Koronawirus – rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa

Od 25 marca br. do 11 kwietnia br. – obowiązuje zakaz przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych,
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego udanie się do podmiotu leczniczego, zakupy spożywcze),
  3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,
  4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
 • W przypadku przemieszczania się pieszo jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby (nie dotyczy osób najbliższych) w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie,
 • w przypadku przemieszczania się środkami komunikacji (tramwaj, autobus, metro) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań (za wyjątkiem spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych) – w tym także ograniczenia wszelkich aktywności o charakterze sportowym (dopuszczalnych przy zachowaniu wprowadzonych ograniczeń – najlepiej w odosobnieniu w warunkach domowych).

Skip to content