Zebranie Członków

Zarząd Szczecińskiego Klubu Sportowego KORONA zwołuje zebranie wszystkich członków SKSG KORONA o godz. 17:30 w dniu 29 października 2019 roku w sali nr 105 w budynku DK KONTAKTY al. Wojska Polskiego 91/93 w Szczecinie.

Tematem zebrania są sprawy związane z:

 • sekcjami, trenerami na 2020 rok,
 • role i obowiązki kierownictw sekcji,
 • obowiązujący kalendarz imprez centralnych ogłoszony przez PZSN,
 • organizacja przez SKSG KORONA imprez w Szczecinie lub Koszalinie,
 • nowe zasady współpracy między trenerami a Zarządem,
 • przygotowanie dziennika zajęć na bieżąco,
 • sprawy halowe i pierwszeństwa,
 • szacunek wszystkich do Zarządu,
 • szacunek dla Zawodników przez trenerów,
 • RODO,
 • sprawy stypendialne,
 • nowe zasady transferu z innych Klubów Sportowych zrzeszonych w PZSN,
 • zapowiedź Walnego Zebrania Wyborczego w 2020 roku,
 • wolne wnioski.

Obecność trenerów, Zawodników kierownictwa i członków Zarządu obowiązkowa.

Skip to content