Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Piłce Siatkowej Oldbojów od 35 lat – komunikat nr 2

(organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących
współorganizator: Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA)

Komunikat nr 2

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

1. Cel imprezy:

 • popularyzacja piłki siatkowej w Polsce wśród Niesłyszących Osób,
 • organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce,
 • wyłonienie najlepszych Zawodników i najlepszej drużyny w kraju,
 • promocja sportu wśród Oldbojów.

2. Organizator:

 • Polski Związek Sportu Niesłyszących

3. Współorganizator:

 • Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Urząd Miasta Szczecin

4. Data imprezy:

 • 04 – 06 października 2019 r.

5. Liczba uczestników:

 • 70 Zawodników (7 drużyn po 10 osób)

6. Miejsce zawodów:

 • Hala Sportowa Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
  ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin

Wyświetl większą mapę

7. Nocleg:

 • Hostel Szwejk, ul. Ku Słońcu 33, 71-080 Szczecin

8. Wyżywienie:

 • Hostel Szwejk, ul. Ku Słońcu 33, 71-080 Szczecin

Wyświetl większą mapę

9. Warunki uczestnictwa:

 • w Ogólnopolskim Turnieju Niesłyszących biorą udział kluby zrzeszone w PZSN;
 • każda drużyna składa się z 10 Zawodników (w tym maksymalnie 2 oficjeli: trener, instruktor, kierownik i kierowca) – w przypadku przekroczenia liczby 10 osób SKSG KORONA nie zapewnia noclegu i wyżywienia.

10. Sprawy finansowe:

 • SKSG KORONA pokrywa koszty związane z organizacją zawodów, tj.: zakwaterowaniem, wyżywieniem, napojami, wynajmem hali sportowej, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę medyczną, obsługę wolontariatu oraz ubezpieczeniem imprezy;
 • PZSN pokrywa koszta podróży po wystawieniu faktury lub na podstawie imiennej listy kosztów podróży (dofinansowanie do 70%).
  Faktura musi być wystawiona na: Polski Związek Sportu Niesłyszących, al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76.

11. Ważne przepisy Ogólnopolskiego Turnieju Niesłyszących w Siatkówce Oldbojów:

 • w turnieju obowiązują przepisy PZPS i PZSN;
 • Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję roszczeń z tego tytułu odpowiada kapitan lub kierownik drużyny;
 • wejście na halę tylko w obuwiu odpowiednim do gry w piłce siatkowej;
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zastawione lub skradzione;
 • Zawodnicy w trakcie rozgrywania turniejów nie mogą mieć aparatów słuchowych ani biżuterii.

12. Nagrody:

 • za zajęcie I – III miejsc – puchary + medale pamiątkowe;
 • za zajęcie I – VII miejsc – dyplomy;
 • dla najlepszych Zawodników – statuetki i dyplomy.

13. Zgłoszenie:

 • Zgłoszenie imienne należy wysłać do 27.09.2019 roku (liczy się data wpływu) na adres emailowy: PZSN siatkowka@pzsn.pl i SKSG KORONA siatkowka@sksg.szczecin.pl na wypełnionym formularzu PZSN.
 • Dodatkowo w zgłoszeniu do 27.09.2019 roku (siatkowka@sksg.szczecin.pl) proszę o dokładne podanie ilości osób oraz godziny przybycia.
 • Odprawa techniczna w piątek 4.10.2019 roku o godz. 21.30 w jadalni Hostelu Szwejk. Bezwzględna obecność trenera i/lub kierownika obowiązkowa!

14. Program zawodów:

Organizator i współorganizator zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz w regulaminie imprezy sportowej.

15. Plakat:

Oldboye-2019-Plakat-kopia-2

Skip to content