Nowy – stary Zarząd po Zebraniu

W dniu 22 maja 2019 w sali konferencyjnej Punktu Obsługi Programu PROSUMENT Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Partyzantów 3 odbyło się Walne Zebranie Członków SKSG KORONY.

Podczas Zebrania członkowie podjęli wiele uchwał, a wśród nich najważniejsze to zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok i przyjęcie absolutorium z wykonywania działalności statutowej ustępującego Zarządu za 2018 rok.

Między innymi też była zmiana składu zarządu i nowy Zarząd Klubu Sportowego ukonstytuował się w składzie:

  1. Marek Miśków – Prezes Zarządu
  2. Olgierd Koczorowski – Wiceprezes Zarządu
  3. Paweł Mazurkiewicz – Skarbnik Zarządu
  4. Agnieszka Brylska – Sekretarz Zarządu
  5. Edyta Jaszewska – Członek Zarządu
  6. Robert Sałapatek – Członek Zarządu
  7. Małgorzata Stoltman – Członek Zarządu

Przypominamy, że jest to trwająca kadencja 2016-2020 rok, obecnie nowo powołany Zarząd będzie pełnić funkcje do maja przyszłego roku.

Podczas zebrania była mowa o dokonaniu zmian w statucie Klubu Sportowego, takich jak powołanie inspektora danych osobowych RODO, kosmetyczna zmiana nazwy Klubu Sportowego bez cudzysłowu – Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA, automatyczne usunięcie członków po 4 latach nieaktywności i niepłacenia składek członkowskich.

Wybraliśmy Piotra Lipskiego na społeczne stanowisko rzecznika prasowego SKSG KORONA i też na społeczne stanowisko inspektora ochrony danych osobowych.

Uchwalono też wniosek o utworzeniu nowego listownika w związku ze zmianą nazwy Klubu, jak również o zmianę pieczątek. W przyszłości ma być tworzona sekcja koszykówki i strzelectwa w 2020 roku, ale pod warunkiem uzbierania co najmniej 10 osób w każdej sekcji. Wspólnie omawialiśmy też sprawy obozu i terminy treningu w tym roku.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Skip to content