Radio ESKA naszym Partnerem Radiowym na MPN w LA

W dniu 22 maja 2019 roku SKSG KORONA nawiązała współpracę z Radio ESKA. Radio ESKA została oficjalnym Partnerem Radiowym podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących w Lekkoatletyce odbywających się w dniach 21-23 czerwca 2019 roku.

Nowy – stary Zarząd po Zebraniu

W dniu 22 maja 2019 w sali konferencyjnej Punktu Obsługi Programu PROSUMENT Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Partyzantów 3 odbyło się Walne Zebranie Członków SKSG KORONY. Podczas Zebrania członkowie podjęli wiele uchwał, a wśród nich najważniejsze to zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok i przyjęcie absolutorium z wykonywania działalności statutowej ustępującego Zarządu za 2018 rok. Między innymi też była zmiana składu […]