Odszedł od nas Wybitny Działacz Klubu Sportowego Głuchych “HETMAN”

Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu  27.11.2018 r. odszedł od nas wybitny Działacz Klubu Sportowego Głuchych “HETMAN” Łuków Krzysztof Michalczuk.

Działał społecznie w Polskim Związku Głuchych od 1969 roku, najpierw w Kole Terenowym PZG w Białej Podlaskiej, a następnie w Kole Terenowym w Warszawie.

Po zakończeniu studiów zaczął pracę w 1973 r. w Łukowie. Był mężem zaufania grupy związkowej PZG do roku 1978, kiedy z jego inicjatywy utworzono Koło Terenowe. Wcześniej z jego inicjatywy w 1974 r. powstał w Łukowie Klub Sportowy Polskiego Związku Głuchych. W latach 1974-2000 był sekretarzem Zarządu Koła Terenowego PZG w Łukowie, a od roku 2000 Prezesem. Krzysztof Michalczuk był przez jedną pięcioletnią kadencję sekretarzem Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Sportowego Głuchych, a następnie w 2006 r. został wybrany na prezesa Polskiego Związku Sportowego Głuchych, którą to funkcję pełnił do 2010 r.

Krzysztof Michalczuk został powołany do Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Łukowa. Był wieloletnim sekretarzem Klubu Sportowego Głuchych “HETMAN” aż do końca.

Za swoją aktywną działalność społeczną był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

[*][*][*]

Komisja Rewizyjna, Zarząd oraz Członkowie

składają serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie śp. Krzysztofa Michalczuka.

 

Skip to content