Zmarła najstarsza Zawodniczka

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 23.10.2018 zmarła
nasza Zawodniczka (szachy)

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
– ks. Jan Twardowski

Anna Fiszer

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26.10.2018 r.
o godzinie 12.15 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym
w Szczecinie w Nawie Bocznej

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Komisja Rewizyjna, Zarząd, Zawodnicy Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA
w Szczecinie.

Skip to content