Zebranie Zawodników SKSG “KORONA”

We wtorek 13 lutego 2018 roku odbędzie się Zebranie Zawodników SKSG “KORONA” w Domu Kultury KONTAKTY, al. Wojska Polskiego 91/93 o godz. 17:15 pokój 105.

Tematami Zebrania będą:

 • sposób informowania Zawodników o szkoleniach, treningach, zawodach, imprezach (ankieta),
 • szkolenia, treningi (ankieta),
 • udział w zawodach Pucharu Polski, Mistrzostwa Polski Niesłyszących,
 • zmiana przepisów PZSN, w związku z tym podpisanie oświadczenia przez każdego Zawodnika,
 • organizacja imprez w Szczecinie poza kalendarzem imprez centralnych PZSN (ankieta),
 • zakończenie budowy Bazy Danych Zawodników – uzupełnienie dokumentacji, audiogramy, orzeczenia,
 • wyjaśnienie w sprawie zaległych i aktualnych składek członkowskich,
 • rezygnacje z przynależności do Klubu do końca lutego,
 • zgoda na wypożyczenie do innych Klubów Sportowych np. na koszykówkę prosimy załatwić do końca lutego na cały rok 2018 (nie na poszczególne imprezy) i zasady tej zgody narzucone przez PZSN,
 • nowe zasady płacenia składek członkowskich (tabela),
 • zakup strojów sportowych, dresów, pozostałe,
 • sprawy bieżące i organizacyjne,
 • kolejne Zebranie w kwietniu (sprawozdanie z działalności za 2017 rok i udzielenie absolutorium każdemu Członkowi Zarządu),
 • potem na początku września kolejne Zebranie.

[bs_row class=”row”]
[bs_col class=”col-xs-10 col-xs-offset-1″][bs_well size=”md”]

Na miejscu będzie można opłacić u Skarbnika Pawła Mazurkiewicza składkę członkowską za 2018 rok lub opłacić zaległe składki za poprzednie lata.[/bs_well][/bs_col]
[/bs_row]

 

Skip to content