Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Siatkówce oldbojów od 35 lat

12-14 września 2014 r.

Wspierają nas