Informacje w roku 2021

Jeszcze raz wszystkiego Najlepszego w Nowym 2021 Roku – w podsumowaniu 2020 Roku składaliśmy jako Zarząd obszerne życzenia [Podsumowanie 2020 Roku].

W dniu 29 grudnia 2020 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu w 2020 roku i decydowano o zmianach w składkach członkowskich za 2021 rok.

Składki te są sumą podstawowej składki członkowskiej (100 zł) i licencji Zawodnika wpłaconej do Polskiego Związku Sportu Niesłyszącego (20 zł za 2021 rok).

  1. Pracujący (aktywni zawodowo) – 120,00 zł (jednorazowo).
  2. Osoby uczące się (zaświadczenie) w wieku od 15 do 21 lat – 70,00 zł (jednorazowo).
  3. Dzieci i młodzież do lat 14 oraz wolontariat 2020 roku – 20,00 zł (jednorazowo).
  4. Osoby zmieniające barwę klubową – 120,00 zł (jednorazowo).

W tych składkach członkowskich zawarte są opłaty za licencje wpłacone do PZSN za 2021 rok – po zapłaceniu pełnej składki członkowskiej skuteczna wtedy będzie wysyłka licencji zawodniczej do PZSN.

Zapadła decyzja o zawieszeniu na 2021 rok amortyzacji na zakup odzieży sportowej zakupionej ze środków własnych Zawodników. W 2022 roku przywrócona zostanie amortyzacja części składki członkowskiej.

Decydowano o zwolnieniu z podstawowej składki członkowskiej (100 zł) wolontariuszy, którzy dużo się udzielali przy organizacji imprez sportowych w 2020 roku – są to osoby: Bartłomiej Janda, Karolina Jędrzejczyk, Agata Kosztowny, Olgierd Koczorowski, Paweł Mazurkiewicz, Sebastian Salwa, Justyna Siwek, Małgorzata Stoltman, Michał Stryczyński, Damian Szyszkowski, Rafał Śliwka, Aleksandra Sałapatek, Arkadiusz Pałatyński. Te osoby płacą jedynie 20 zł za licencję Zawodniczą do PZSN, które uczestniczą w 2021 roku w imprezach sportowych zorganizowanych przez PZSN.

Wolontariusze dobrowolnie zrezygnowali ze zwolnienia i płacą pełną składkę członkowską: Olgierd Koczorowski, Paweł Mazurkiewicz.

Więcej szczegóły: Składka członkowska w roku 2021

Wpłatę za składkę członkowską prosimy dokonywać na konto:

BNP Paribas Bank Polska SA
11 2030 0045 1110 0000 0257 3220

Tytuł wpłaty/przelewu na składkę członkowską (120,00 lub 70,00 zł), podstawową składkę członkowską (100,00 zł lub 50,00 zł) lub samą licencję (20,00 zł) – wpisujemy tak samo jak na dole tytuł i nic nie zmieniać!

Składka członkowska musi być wpłacona od 1 osoby – nie mogą to być małżonkowie!!!

Składka członkowska za rok 2021 – Imię nazwisko

wzór: Składka członkowska za rok 2021 – Anna Koroniarska

Skip to content