MPN w Piłce Nożnej 7-osobowej Kobiet w Szczecinie w czerwcu

Mistrzostwa Polski Niesłyszących
w Piłce Nożnej 7-osobowej Kobiet
Szczecin, dn. 8-10 czerwca 2018 r.

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

KOMUNIKAT nr 1

 1. Cel imprezy:
  • popularyzacja piłki nożnej w Polsce wśród Niesłyszących Osób,
  • organizacja i popularyzacja Sportu Niesłyszących w Polsce,
  • wyłonienie najlepszych zawodników i najlepszej drużyny w kraju,
  • nabór utalentowanych Zawodniczek do Kadry Narodowej Polski,
  • integracja młodzieży poprzez sport.
 2. Organizator:
  • Polski Związek Sportu Niesłyszących
 3. Współorganizator:
  • Szczeciński Klub Sportowy Głuchych „KORONA”
  • Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Urząd Miasta Szczecin
 4. Data imprezy:
  • 08 – 10 czerwca 2018 r.
 5. Liczba uczestników:
  • 46 Zawodniczek (4 drużyny po 12 osób)
 6. Miejsce zawodów:
  • Boisko Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
   Hoża 6, 71-699 Szczecin
 7. Nocleg:
  • Hostel Szwejk, ul. Ku Słońcu 33, 71-080 Szczecin
 8. Wyżywienie:
  • Hostel Szwejk, ul. Ku Słońcu 33, 71-080 Szczecin
 9. Warunki uczestnictwa:
  • w Mistrzostwach Polski biorą udział kluby zrzeszone w PZSN;
  • każda drużyna składa się z 10 Zawodniczek plus 2 osoby, w tym: trener, instruktor, kierowca – w przypadku przekroczenia liczby 12 osób SKSG „KORONA” nie zapewnia noclegu i wyżywienia;
  • każdy Zawodniczka posiada ważne badanie lekarskie.
 10. Sprawy finansowe:
  • SKSG „KORONA” pokrywa koszty związane z organizacją zawodów, tj.: zakwaterowaniem, wyżywieniem, napojami, wynajmem boiska, dowozem uczestników na boisko i do hotelu, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, obsługę medyczną, obsługę wolontariatu oraz z ubezpieczeniem imprezy;
  • PZSN pokrywa koszt podróży po wystawieniu faktury lub na podstawie imiennej listy kosztów podróży (dofinansowanie do 70%) i BUS do 50%
  • Faktura musi być wystawiona na:
   Polski Związek Sportu Niesłyszących,
   Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin,
   NIP: 946-263-87-76.
 11. Ważne przepisy Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej 7-osobowej Kobiet:
  • w turnieju obowiązują przepisy PZPN i PZSN;
  • ponumerowane jednakowe stroje do gry w piłkę nożną;
  • Zawodniczki ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. Za egzekucję roszczeń z tego tytułu odpowiada kapitan lub kierownik drużyny;
  • wejście na boisko tylko w obuwiu odpowiednim do gry w piłce nożnej na trawie;
  • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zastawione lub skradzione;
  • Zawodniczki w trakcie rozgrywania turniejów nie mogą mieć aparatów słuchowych ani biżuterii (kolczyków);
  • ustalony czas gry to 2 x 25 min (z przerwą 15 min).
 12. Nagrody:
  • za zajęcie I – III miejsc – puchary + medale pamiątkowe
  • za zajęcie I – IV miejsc – dyplomy
  • dla najlepszych Zawodniczek – statuetki i dyplomy.
 13. Zgłoszenie:
  • Zgłoszenie imienne należy wysłać do 1.06.2018 roku (liczy się data wpływu) na adres emailowy: PZSN pilkanozna@pzsn.pl i SKSG „KORONA” sksgkorona@konto.pl na wypełnionym formularzu PZSN.
  • Dodatkowo w zgłoszeniu do 1.06.2018 roku (sksgkorona@konto.pl) proszę o dokładne podanie ilości osób oraz kiedy przybywacie.
 14. Odprawa techniczna w piątek 8.06.2018 roku o godz. 21.00 w jadalni Hostelu Szwejk. Bezwzględna obecność obowiązkowa!

Program zawodów:

piątek
8.06.2018
od 16:00przyjazd i zakwaterowanie Zawodniczek
19:00-20:30kolacja w Hostelu Szwejk
21:00odprawa techniczna i sprawdzanie dokumentów

sobota
9.06.2018
7:30śniadanie w Hostelu Szwejk
9:00odjazd autobusem dla wszystkich Zawodniczek spod hostelu na boisko
10:00-11:05mecz nr 1
KORONA Szczecin – ŚWIT Wrocław
11:30-12:35mecz nr 2
MAZOWSZE Warszawa – SPARTAN Lublin
13:30catering – obiad na boisku
15:00-16:05mecz nr 3
ŚWIT Wrocław – MAZOWSZE Warszawa
16:30-17:35mecz nr 4
SPARTAN Lublin – KORONA Szczecin
18:20odjazd autobusem dla wszystkich Zawodniczek z boiska do hostelu
19:30kolacja w Hostelu Szwejk

niedziela
10.06.2018
6:30-7:10śniadanie w Hostelu Szwejk
7:30odjazd autobusem dla wszystkich Zawodniczek spod hostelu na boisko
8:30- 9:35mecz nr 5
ŚWIT Wrocław – SPARTAN Lublin
10:00-11:05mecz nr 6
MAZOWSZE Warszawa – KORONA Szczecin
11:40 uroczyste zakończenie MPN, wręczenie pucharów i medali oraz pamiątkowych dyplomów
12:30odjazd autobusem dla wszystkich Zawodniczek z boiska do hostelu
13:30obiad + suchy prowiant w Hostelu Szwejk
15:00wyjazd Zawodników

Organizator i współorganizator zastrzegają sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz w regulaminie imprezy sportowej (wtedy Komunikat nr 2)!

Mapa noclegu:

Mapa miejsca zawodów:

Załączniki:

Źródło: PZSN

Skip to content