Testy motoryczne i analiza sportowa dla zawodników

W dniach 22 i 23 października 2021 roku na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej 20 w Szczecinie odbył się wykład i pomiary zdolności motorycznych przeprowadzone przez pracowników z Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dra Adama Szulca i dra Bartłomieja Niespodzińskiego.

Wizyta w naszym klubie związana jest z realizowanym przez Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy projektem Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. “Włączenie środowiska sportowców niesłyszących w edukację i sport akademicki

Wykład dotyczył możliwości studiowania osób z ubytkiem słuchu, a także różnicy pomiędzy treningami standardowymi a treningami plyometrycznymi i propriocepcyjnymi. Podczas wykładu pokazano również przykłady ćwiczeń plyometrycznych i propriocepcyjnych. Przedstawione wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że proponowane ćwiczenia zwiększają poziom zdolności motorycznych.

23 października 2021 roku goście z Bydgoszczy przeprowadzili badania dotyczące wybranych zdolności motorycznych. Najpierw były pomiary na urządzeniu do segmentowej analizy składu ciała, gdzie można było określić między innymi ilość tłuszczowej oraz beztłuszczowej masy ciała. Następnie dokonano pomiaru obwodu różnych segmentów ciała oraz test siły uścisku dłoni. Dokonano również oceny skoczności i mocy eksplozywnej na macie tensometrycznej i dynamometrycznej. Na koniec odbyły się testy sprawności szybkości biegowej na odcinku 20 m.

Za dwa tygodnie otrzymamy wyniki badań i każdy sportowiec będzie mógł sprawdzić nad czym musi popracować, aby poprawić i zmienić treningi, które doprowadzą nas do bardziej efektywnych wyników sportowych. Będziemy również regularnie prowadzić dwa polecane treningi sportowe i zobaczymy końcowy efekt naszej sprawności fizycznej.

Dr Adam Szulc od 25 lat pracuje na UKW w Bydgoszczy, w tym od dziesięciu lat pracuje w Laboratorium Wysiłku Fizycznego w Instytucie Kultury Fizycznej. Od 2014 roku w ramach swojej pracy naukowej prowadzi badania siły i wydolności fizycznej niesłyszących sportowców, w tym: piłkarzy i piłkarek nożnych, koszykarzy, lekkoatletów oraz Reprezentacji Polski Niesłyszących męskich i żeńskich Polskiego Związku Sportu Niesłyszących.

Panie Doktorze Adamie dziękujemy za cenne informacje i fachowo przeprowadzone badania w miłej atmosferze.

 

Skip to content