Pożegnanie

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
Żyjemy w naszych dzieciach
I następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my, a nasze ciała
To tylko zwiędłe liście na drzewie życia.
– Albert Einstein

Panu Prezesowi Polskiego Związku Sportu Niesłyszących
Wojciechowi Stempurskiemu
oraz Rodzinie i Najbliższym serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

OJCA

składamy 

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Zawodnicy, Trenerzy i społeczność
Szczecińskiego Klubu Sportowego Głuchych KORONA

Skip to content