Mistrzostwa Szczecina Osób Niepełnosprawnych w Brydżu

18 czerwca 2016 r. o godz. 11. w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Szczecinie odbędą się Mistrzostwa Szczecina Osób Niepełnosprawnych w Brydżu.

Cel zawodów:

  • Wyłonienie Mistrzów Szczecina Osób Niepełnosprawnych w Brydżu Sportowym
  • Popularyzacja gry w brydża w środowisku osób niepełnosprawnych.

Organizator:

  • Polskie Towarzystwo Walki z kalectwem O/W w Szczecinie

Uczestnictwo:

Prawo udziału w mistrzostwach mają osoby z niepełnosprawnością (bez względu na wiek, stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia zameldowane w Szczecinie. Uczestnicy powinni posiadać i przedstawić do wglądu ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i adresem zamieszkania.

Zasady finansowania:

Udział w turnieju jest bezpłatny. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Mistrzostw pokrywa organizator ze środków pochodzących z projektu współfinansowanego z budżetu Miasta Szczecin.

Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia par przyjmowane są do dnia rozgrywania Turnieju – 18.06. do godz. 10.30 2016 r. do godz. 10.30 – adres: ul. Wielkopolska 32, 70-450 Szczecin

Zapisy i więcej informacji:

  • biuro: 91829 99 44
  • koordynator: Piotr Niciejewski – 668 416 419
  • e-mail: twkszczecin@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Skip to content